Do czego służą obrabiarki CNC?

 

Obrabiarki CNC to nowoczesne maszyny wykorzystywane w przedsiębiorstwach wytwórczych. To dzięki nim powstają wszystkie drobne i precyzyjnie docięte elementy. Jak działają obrabiarki CNC i kto je obsługuje?

 

Obrabiarki CNC to urządzenia sterowane numerycznie. Zastosowana technologia pozwala na precyzyjne i dokładne wycinanie elementów z metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych.

 

Jak działa obrabiarka CNC?

 

Obrabiarki CNC składają się z nośnika danych, który stanowi urządzenie wejściowe i zawiera informacje sterujące, napędów połączonych z osiami przesyłu oraz przetwornika danych odpowiedzialnego za przetwarzanie informacji. Urządzenia sterowane numerycznie opierają się na skomputeryzowanym systemie sterującym. Podczas pracy obrabiarek CNC dochodzi do zapętlonej i w pełni automatycznej regulacji programowej w zamkniętym układzie. Dzięki tej właściwości, obrabiarki CNC zapewniają wysoką precyzję obrabianych elementów. Ciągła praca różnego rodzaju czujników w maszynach CNC zapobiega powstawaniu wielu błędów produkcyjnych, których bez nich trudno byłoby uniknąć. Wszystkie elementy urządzenia zaprojektowane są, by wytrzymywać potężne siły, którym są poddawane. Sztywność obrabiarki zapewnia lepszą dokładność obróbki.

 

Obrabiarki CNC w przemyśle

 

Obrabiarkami CNC stosowanymi w przemyśle są najczęściej tokarki oraz frezarki. Operator CNC przygotowuje urządzenie do pracy, programując ją zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Programowanie obrabiarek CNC polega na wprowadzeniu konkretnych poleceń określających zakres wykonywanych prac i finalny wygląd wycinanego elementu (kształt, wymiar, chropowatość itp.). Nowoczesne obrabiarki CNC wyposażone są w czytniki, które odtwarzają gotowe programy sterujące. Na tym etapie następuje także przekształcenie programu z postaci alfanumerycznej na impulsy elektryczne. Mimo postępującej automatyzacji i komputeryzacji, obrabiarki CNC wymagają uwagi wyspecjalizowanych pracowników. Dobra znajomość konkretnego typu sterownika, z którym mamy do czynienia podczas pracy z daną obrabiarką, umiejętność zaprogramowania go oraz przede wszystkim dobór odpowiednich parametrów technologicznych oraz mocowania detalu są kluczowe podczas pracy z maszynami CNC. Dobry operator-programista CNC zna także specjalistyczne programy CAD/CAM, dzięki którym jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał obrabiarki generując ścieżki obróbki dla zaawansowanych kształtem elementów. Wiedzę i przygotowanie do zawodu operatora CNC można zdobyć podczas certyfikowanych kursów.

Dane firmy

lokalizacja
Numerika Sp. z o.o.
ul. Buforowa 4A
52-131 Wrocław
NIP: 8943182467
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2024, All Rights Reserved