Numerika Smart+ Dołącz do planu członkowskiego ze stałą opłatą miesięczną!

  Od 26.08.2020 udostępniliśmy naszym Klientom możliwość przystąpienia do planu członkowskiego Numerika Smart+, dzięki któremu mogą oni realizować kursy w ramach czterech zróżnicowanych pakietów.

  Każdy z dostępnych pakietów jest objęty stałą, comiesięczną opłatą i oprócz szkoleń zapewnia uczestnikom dodatkowe korzyści tj. konsultacje zdalne i godziny zajęć praktycznych do wykorzystania przy wybranej przez uczestnika obrabiarce i systemie sterowania.

Posiadacz planu członkowskiego może zrealizować wszystkie kursy dostępne w jednym z poniższych planów w terminach, które uzna za odpowiednie, i w których dostępne będą wolne miejsca.

numerika smart plus

Aby dołączyć do planu lub poznać więcej szczegółów:

lub

Konsultacje zdalne zawierają:

・Pomoc w zaprogramowaniu sterowników typu: Sinumerik/Heidenhain/Fanuc/Haas

・pomoc w czynnościach obsługowych maszyn cnc typu j.w.

・pomoc z zakresu doboru technologii obróbki i parametrów skrawania dla tokarek i frezarek cnc

・pomoc z zakresu doboru odpowiednich narzędzi dla danej obróbki

Konsultacje odbywają się w dni robocze od pn-pt w godzinach 8-14 i należy się na nie umówić przynajmniej 1 dzień wcześniej.

Dostępność konsultantów technicznych zależna jest od aktualnego obłożenia. W przypadku braku możliwości odbycia konsultacji w danym dniu i godzinie zostanie zaproponowany inny, najbliższy możliwy termin.

Niewykorzystane godziny konsultacji nie przechodzą na kolejne miesiące.

Niewykorzystane godziny indywidualnych zajęć praktycznych przechodzą na kolejne miesiące.

W trakcie trwania umowy istnieje możliwość przejścia na wyższy plan.

W trakcie trwania umowy nie ma możliwości przejścia na plan niższy.

Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc, z góry. Pierwsza wpłata powinna nastąpić w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

Numerika zastrzega, że dostępność poszczególnych terminów szkoleń jest uzależniona od aktualnego ich obłożenia. Ilość miejsc dla wybranych kursów dostępna jest na naszej stronie: www.numerika.pl

Numerika zastrzega, że dostępność miejsc w planie członkowskim jest ograniczona.

Dane firmy

lokalizacja
ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
NIP 7521436241
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2019, All Rights Reserved