Jak wygląda wdrożenie i stosowanie normy ISO 9001? Jak stworzyć system zarządzania jakością i nim zarządzać?

.

Norma ISO 9001 wymaga zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa lub spółki w budowę transparentnego systemu zarządzania jakością i zarządzania nim. ISO 9001 obejmuje także obligatoryjny nakaz nadzoru nad dokumentacją firmową, a także realizację badań metrycznych, sprawdzających m. in. jakość wyrobów produkowanych przez firmę, jak i zadowolenie klienta. Sprawdzamy, co warto wiedzieć o normie ISO 9001.

.

Norma ISO 9001 dotyczy systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i została wprowadzona, a właściwie udoskonalona w 2008 roku (wcześniej obowiązywała norma ISO 9000). W polskim prawodawstwie wymagana jest na podstawie implementacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który wprowadził ją na żądanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (MON). Norma ISO 9001 może obowiązywać przedsiębiorców wszystkich państw, które są państwami zrzeszonymi MON. W praktyce więc, poza nielicznymi wyjątkami, norma może występować w zdecydowanej większość państwa świata.

.

ISO 9001 – podstawowe założenia normy

.

Współczesny proces produkcyjny jest silnie zbiurokratyzowany poprzez poszczególne normy ISO. Wpływają one jednak na wyższy poziom świadczonych przez przedsiębiorstwa usług i wytwarzanych przez nie produktów. Doskonałym tego przykładem jest obowiązująca obecnie norma ISO 9001.

.

Norma ISO 9001 zakłada konieczność orientacji interesu firmy (bez względu na jej wielkość) na kliencie, który powinien być traktowany priorytetowo. Norma określa również, jakie powinny być najważniejsze wartości organizacji, np. dobre przywództwo, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, zaangażowanie i podejście procesowe. Procesom decyzyjnym w organizacji, zgodnie z ISO 9001, powinna towarzyszyć chęć obopólnych korzyści (win:win), zarówno na płaszczyźnie przedsiębiorstwo–klient, jak i na linii pracownik–kierownik.

.

Korzyści ze stosowania normy ISO 9001

.

Stosowanie normy ISO 9001 wiąże się z określonymi benefitami. W najprostszym ujęciu możemy je podzielić na korzyści wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze dotyczą lepszego funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach, których dotyczy norma ISO 9001, a więc kultury organizacji, zarządzania jakością, weryfikacji wyników, ankietowania klientów, realizacji badań, procesu decyzyjnego. Zewnętrzne korzyści ze stosowania normy ISO 9001 wiążą się z pozytywniejszym wizerunkiem firmy w oczach potencjalnych kontrahentów oraz klientów.

Dane firmy

lokalizacja
Numerika Sp. z o.o.
ul. Buforowa 4A
52-131 Wrocław
NIP: 8943182467
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2024, All Rights Reserved