Komunikat dot. wdrożonych środków bezpieczeństwa

Drodzy Państwo, w trosce o bezpieczeństwo naszych kursantów i pracowników, wdrożone zostały procedury zaostrzonego rygoru sanitarnego.


1. Kilka razy dziennie dokonuje się dezynfekcji uchwytów, poręczy, klamek, a także myszek, klawiatur i innych elementów stanowisk szkoleniowych.


2. Zwiększona została częstotliwość mycia i dezynfekcji przestrzeni wspólnych, takich jak windy, recepcja, barek kawowy oraz toalety.


3. Na terenie budynku oraz bezpośrednio w naszej lokalizacji dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji.


4. W budynku, przy wejściu głównym, w którym znajduje się nasza firma dostępne są dodatkowe dystrybutory z płynem dezynfekującym.


5. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do biura.


6. Wszyscy Kursanci oraz pracownicy informowani są o konieczności ścisłego przestrzegania zasad higieny oraz zachowania bezpiecznego dystansu.


7. Do dyspozycji są gumowe rękawiczki ochronne oraz maseczki.


8. Przy barku kawowym, dostępne są artykuły jednorazowe do serwowania napojów, to znaczy kubki oraz sztućce.


9. Wprowadzone zostały różne godziny przerw, aby Kursanci z poszczególnych szkoleń, mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt.


10. W kwestii liczebności grup bierzemy za wzór wytyczne dotyczące placówek prowadzących zajęcia w systemie oświaty oraz lokali gastronomicznych.


11. Numerika dysponuje bardzo przestronnymi i dużymi salami szkoleniowymi, zapewniając bezpieczne zachowanie odpowiedniego dystansu.


Dane firmy

lokalizacja
Numerika Sp. z o.o.
ul. Buforowa 4A
52-131 Wrocław
NIP: 8943182467
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2024, All Rights Reserved