Aktualności

poradnik kurs cnc

Kurs CNC: Czym kierować się podczas jego wyboru?
Poradnik, część V: Z jakim materiałem obrabianym rozpocząć przygodę z CNC – stal, czy płyta poliuretanowa?

Dlaczego warto rozpoczynać przygodę z CNC od obróbki stali?     Przyjrzyjmy się materiałom obrabianym, które są wykorzystywane podczas kursów CNC. W Numerice nasi kursanci ćwiczą obróbkę wyłącznie w stali i innych metalach, stąd mamy dużo do powiedzenia na ten temat i chcemy się podzielić

stal szkolenie cnc Dlaczego warto rozpoczynać przygodę z CNC od obróbki stali?

 

 

Przyjrzyjmy się materiałom obrabianym, które są wykorzystywane podczas kursów CNC. W Numerice nasi kursanci ćwiczą obróbkę wyłącznie w stali i innych metalach, stąd mamy dużo do powiedzenia na ten temat i chcemy się podzielić tymi informacjami.

 

Przeanalizujemy więc poszczególne elementy prawidłowego doboru parametrów technologicznych obróbki pod kątem jednego z najczęściej spotykanych materiałów, z którymi mogą zetknąć się kursanci podczas szkoleń w innych firmach, a konkretnie z płytą poliuretanową łatwoobrabialną typu np. LABELITE.

 

Po drugiej stronie zestawimy materiał stosowany m.in. przez Numerikę, rzadziej spotykany w firmach szkoleniowych, z którym kursanci w 99,9% przypadków będą mieli do czynienia w przyszłej pracy tj. stal S355. Z którym z tych materiałów rozpoczęcie przygody z maszynami CNC jest pożyteczniejsze dla uczestnika szkolenia?

 

OUPN – co to takiego?

 

Powinniśmy zacząć od tego, że poszczególne materiały obrabiane różnią się pomiędzy sobą wieloma czynnikami. Z tego powodu również sposoby ich obróbki są od siebie różne. Jeśli chodzi o obróbkę skrawaniem za pomocą maszyn CNC istotny jest odpowiedni dobór wielu elementów biorących pośredni i bezpośredni udział w obróbce. Aby zrozumieć na co składa się prawidłowy dobór parametrów obróbki przydatny jest tzw. OUPN.

 

OUPN to pierwsze litery słów:
O – obrabiarka
U – uchwyt
P – przedmiot obrabiany
N – narzędzie

 

Jak widać, dobór parametrów technologicznych to nie tylko prędkość skrawania i posuw. Prześledźmy więc wszystkie kluczowe elementy z OUPN i odnieśmy je do LABELITE oraz do stali S355.

 

O – obrabiarka

 

To najbardziej istotny składnik łańcucha OUPN. Wybór obrabiarki na etapie planowania procesu obróbki to nie tylko decyzja, czy będzie to np. tokarka CNC, frezarka CNC, czy może automat tokarski CNC. To także świadomość możliwości i ograniczeń danej maszyny. Dotyczy to m.in. charakterystyki konstrukcji obrabiarki, jej dokładności, mocy napędów osi, mocy wrzeciona i wielu, wielu innych czynników.

 

LABELITE

Materiał ten jest wyjątkowo łatwy w obróbce, dlatego nie stawia większych wymagań obrabiarce CNC. Do obróbki nie jest wymagana wysoka sztywność, ani wysoka moc wrzeciona. Materiał ten został zaprojektowany pod kątem łatwości obróbki, więc każda obrabiarka CNC (nawet najmniejszych rozmiarów) powinna poradzić sobie z LABELITE.

poliuretan

Poliuretan łatwoobrabialny w szczękach uchwytu tokarki CNC

 

STAL S355

Pod względem obróbki jest to jedna z najłatwiej obrabialnych stali, jednak w porównaniu do LABELITE jest ponad dwukrotnie twardsza. Twardość to nie jedyna cecha, która ma wpływ na to, czy dany materiał jest łatwo obrabiany. Aby efektywnie obrabiać stal S355 potrzebna jest sztywna i solidna konstrukcja obrabiarki CNC, a także odpowiedniej mocy wrzeciono. Najbardziej wydajne i stosowane do tego celu są przemysłowe centra obróbcze CNC. O różnicach pomiędzy obrabiarkami szkoleniowymi, a przemysłowymi centrami obróbczymi mogliście przeczytaj w poprzedniej części poradnika.

 

10

Przykładowy detal ze stali wykonany przez naszych kursantów

U – uchwyt

 

Uchwyt, czyli sposób mocowania elementu obrabianego. Tutaj istotne znaczenie mają siły, które będą działały na przedmiot obrabiany podczas obróbki. Trzeba brać pod uwagę możliwość „wyrwania” sztuki np. z imadła, jeśli element chwycony jest w nim zbyt płytko. Często przy obróbce różnych części do maszyn musimy zaplanować obróbkę elementu, którego nie da się skutecznie i bezpiecznie zamocować w zwykłym imadle. Taka sytuacja wymaga zaprojektowania specjalnego uchwytu, dopasowanego kształtem do elementu obrabianego w taki sposób, by można było go bezpiecznie i solidnie zamontować.

 

LABELITE

W przypadku tego materiału, łatwość jego obróbki powoduje, że wystarczy stosunkowo delikatne mocowanie w imadle. Siły skrawania przy odpowiednim doborze parametrów również nie są wysokie wobec czego ryzyko wyrwania sztuki jest niskie.

 

STAL S355
Obróbka stali zawsze odbywa się w towarzystwie sporych sił skrawania, które – ujmując temat obrazowo – „siłują się” z mocowaniem elementu. Wszystko jest w porządku do momentu, gdy siły skrawania nie przekroczą siły trzymania imadła lub innego uchwytu. W związku z tym ważne jest odpowiednie podejście do problemu i przywiązanie uwagi do bezpiecznego i pewnego zamocowania elementu obrabianego.

 

P – przedmiot obrabiany

 

Rozpatrując przedmiot obrabiany podczas planowania obróbki musimy zwrócić uwagę na jego właściwości m.in. twardość, łatwość obróbki i warunki, które sprzyjają lub nie procesowi obróbki. Ważne jest uświadomienie sobie tego, w jaki sposób dany materiał zachowuje się np. pod wpływem wysokiej temperatury. Jeśli istnieje ryzyko jego hartowania się, wówczas należy tak dopasować parametry obróbki, aby zredukować powstawanie wysokiej temperatury np. poprzez zmniejszenie prędkości skrawania lub załączenie chłodzenia wewnętrznego pod wysokim ciśnieniem.

 

chlodzenie Odpowiedni dobór parametrów skrawania, mocowania i sposobu chłodzenia jest kluczowy w przypadku obróbki stali


LABELITE
LABELITE jest tworzywem sztucznym, posiada dobrą stabilność wymiarową, jednorodność struktury, a uzyskanie dobrego stanu powierzchni po obróbce nie wymaga restrykcyjnych parametrów technologicznych. Materiał ten wybacza błędy i pod tym względem różni się znacząco od obróbki wszelkiego rodzaju metali. Twardość w skali Shore’a dla LABELITE wynosi 15. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 2 MPa.

 

STAL S355
Jest to stal stopowa o podwyższonej wytrzymałości oraz o niskiej zawartości węgla (0,2%). Indeks twardości w skali Shore’a dla stali S355 wynosi 34. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi od 490 do 630 MPa. Stal podczas obróbki zachowuje się zupełnie inaczej niż LABELITE. Dotyczy to zarówno sposobu, w jaki tworzy się wiór, jak i zjawisk temu towarzyszących m.in. znaczne skoki temperatury w miejscu styku narzędzia i materiału oraz tworzenie się narostów. W przypadku toczenia, nieprawidłowo dobrana płytka skrawająca i jej parametry mogą powodować tworzenie się niepożądanego, długiego wióra, który przy nieodpowiednim nadzorze operatora CNC może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji np. owinięcia się go wokół wytaczaka i zniszczenia go.

 

N – narzędzie

 

Niektórych z Was może dziwić, że narzędzie rozpatrywane jest na samym końcu. Wydawałoby się, że ma ono kluczowy wpływ na to, w jaki sposób przebiegać będzie obróbka. W rzeczywistości musimy stworzyć dla narzędzia odpowiednie warunki, w których będzie ono mogło pracować optymalnie. Musimy więc zadbać o to, by pierwsze elementy układanki (a więc O, U i P) działały prawidłowo.

Następnie wybieramy narzędzie takiego typu, by odpowiadał danej operacji (np. głowica do obróbki płaszczyzn), ilość ostrzy i ich gatunek. Dopiero wówczas możemy się skupić na doborze parametrów skrawania tj. prędkość skrawania, posuw, głębokość skrawania i szerokość skrawania.

 

LABELITE

Ze względu na wysoką tolerancję tego materiału na parametry obróbki można obrabiać go narzędziami z różnych materiałów. Najczęściej jest jednak wykorzystywana stal szybkotnąca (HSS – high speed steel) ze względu na niską cenę i wysoką ciągliwość, a co za tym idzie odporność na złamania. W przypadku LABELITE należy zwrócić uwagę na obroty, gdyż zbyt wysokie spowodują wysokie pylenie materiału podczas obróbki.

 

STAL S355

W przypadku stali S355 podczas obróbki siły działające na narzędzie są znaczne. Przy niskich prędkościach skrawania materiał ten ma tendencje do tworzenia narostu na ostrzu skrawającym. Z kolei większe wartości prędkości skrawania powodują szybsze zużycie narzędzia. Należy więc w momencie dobierania parametrów skrawania „wstrzelić się” w dość wąskie okno optymalnych parametrów technologicznych. Do efektywnej obróbki stali S355 zaleca się narzędzia węglikowe. Narzędzia ze stali szybkotnącej również poradzą sobie z S355, jednak ze względu na ich właściwości obróbka przebiega wielokrotnie wolniej. Ponadto w przypadku zbyt wygórowanych parametrów skrawania może dojść do zjawiska wyciągnięcia narzędzia z oprawki.

 

Podsumowanie

 

W ten sposób przebrnęliśmy przez wszystkie 4 składowe, które trzeba wziąć pod uwagę podczas planowania obróbki na maszynie CNC. Jak widać materiał LABELITE i stal S355 różnią się między sobą znacznie nie tylko pod kątem swoich właściwości. Znaczne różnice występują również w sferze doboru optymalnych parametrów technologicznych obróbki obu tych materiałów.

 

Z punktu widzenia kursanta, który po ukończeniu kursu CNC podejmie pracę w zawodzie operatora lub operatora programisty CNC istotne powinno być zdobycie umiejętności obróbki stali. Nie twierdzimy, że jest to jedyny materiał, na jaki w pracy z obrabiarkami CNC można się natknąć. Tworzywa sztuczne np. poliuretany i różnego rodzaju poliamidy również spotyka się, ale występują nieporównywalnie rzadziej niż metale. Podchodząc natomiast do kwestii parametrów technologicznych od strony materiałów wybaczających błędy i niewymagających dokładności w ich doborze takich jak np. LABELITE spotkanie z bardziej wymagającym materiałem może skończyć się zniszczeniem narzędzia, jego zbyt szybkim zużyciem lub w skrajnych przypadkach kolizją podczas obróbki (np. w przypadku nieodpowiedniego zamocowania).

 

Warto więc nauczyć się planowania obróbki materiału, który jest pod tym kątem wymagający, gdyż wówczas – jeśli będzie taka potrzeba -zawsze poradzicie sobie lepiej z materiałami lżejszymi w obróbce. Poznanie zasad prawidłowego doboru bezpiecznych i efektywnych parametrów dla np. stali można potem wykorzystać do dobierania parametrów dla innych gatunków metali. Aby wykształcić w sobie odpowiednie umiejętności przydatne w przeszłej pracy przeglądając oferty firm szkoleniowych, zwróćcie uwagę, na jakim materiale będą odbywać się zajęcia praktyczne.

 

Dlaczego więc częściej inne firmy szkoleniowe stosują LABELITE, drewno, sklejkę i inne łatwoobrabialne materiały?

 

Wynika to z faktu, że część firm szkoleniowych dysponuje obrabiarkami, które nie radzą sobie z cięższymi w obróbce materiałami. Najczęściej więc nie jest to zła wola organizatora szkolenia, tylko ograniczenie wynikające z posiadanej przez niego infrastruktury.
 

Kliknij, by przejść do części szóstej poradnika pt. Od jakiego kursu rozpocząć przygodę z CNC i jakie szkolenia wybrać jako kolejne?.

 

więcej
poradnik kurs cnc

Kurs CNC: Czym kierować się podczas jego wyboru?
Poradnik, część IV: Obrabiarka szkoleniowa, czy przemysłowa?

Porównanie rozmiarów maszyn CNC: szkoleniowej opartej o sterowanie Mach3 (z lewej) i przemysłowej opartej na sterowniku Siemens Sinumerik 840D(z prawej).     W tej części poradnika zajmiemy się dwiema grupami obrabiarek, na których szkolą się kursanci w Polsce i na świecie. Artykuł dotyka istotnej kwestii.

porownanie maszyn

Porównanie rozmiarów maszyn CNC: szkoleniowej opartej o sterowanie Mach3 (z lewej)
i przemysłowej opartej na sterowniku Siemens Sinumerik 840D(z prawej).

 

 

W tej części poradnika zajmiemy się dwiema grupami obrabiarek, na których szkolą się kursanci w Polsce i na świecie. Artykuł dotyka istotnej kwestii.
Czy z punktu widzenia uczestnika kursu CNC podjęcie szkolenia na obrabiarce typowo szkoleniowej jest trafnym wyborem? Czy może warto szkolić się od razu na maszynie przemysłowej? Tak jak w poprzednich artykułach, także w tym przedstawimy fakty, na podstawie których będziecie mogli wyrobić sobie swoje własne zdanie.

 

 

 

Obrabiarki szkoleniowe, czyli jakie?

 

 

 

Do czego zostały stworzone?

 

Mając na myśli obrabiarkę szkoleniową mówimy o tokarce lub frezarce CNC, która już w zamierzeniu konstruktorów miała służyć wyłącznie do celów szkoleniowych. Projektując takie maszyny nie bierze się pod uwagę żadnych innych, bardziej wymagających zastosowań. Z tego powodu obrabiarki szkoleniowe nie posiadają konstrukcji na tyle sztywnej, by z sensownymi parametrami obrabiać materiały takie jak nawet najniższej twardości stal. Możliwa jest obróbka metali kolorowych (np. aluminium), jednak w sposób nieobciążający maszyny tj. na bardzo niskiej głębokości (np. grawerowanie).

 

Mocne i słabe strony maszyn szkoleniowych

 

Powyższe wynika przede wszystkim ze słabej sztywności konstrukcji, ale i z niskiej mocy serwonapędów poruszających osiami (maksymalna siła to przeważnie około 1 Nm) i wrzeciona (około 1kW w przypadku maszyn szkoleniowych). W praktyce, podczas kursów CNC przeprowadzanych
z wykorzystaniem obrabiarek szkoleniowych kursanci ćwiczą obróbkę na np. drewnie lub płytach modelarskich. Niewątpliwie chroni to obrabiarki przed nadmiernym zużyciem, pozwala na ukazanie kształtu po obróbce i jest stosunkowo bezpieczne w przypadku kolizji narzędzia z materiałem.

 

Takie ćwiczenia nie oddają jednak realiów pracy z materiałami twardszymi takimi jak np. stal. Dodatkowym atutem takich obrabiarek jest niski koszt naprawy maszyny, która podczas zajęć ulegnie zniszczeniu np. podczas kolizji. Jest to jednak zaleta istotna w większej mierze dla firm szkoleniowych, a nie dla samego kursanta.

 

 

mach3 Zrzut z ekranu monitora z programem Mach3 wykorzystywanym
do obsługi obrabiarek szkoleniowych

 

Precyzja

 

Od małych maszyn CNC nie jest również wymagana duża precyzja – najczęściej powtarzalność wymiarów oscyluje w granicach 0,1 – 0,5 mm lub więcej. Stosowane są tańsze w produkcji prowadnice ślizgowe, które w stosunku do prowadnic tocznych generują spore siły tarcia. To wszystko sprawia, że nie jest możliwe nauczenie kursantów, w jaki sposób dokonywać korekt narzędzi i wyprowadzać wymiary w wyższych klasach tolerancji. Są to operacje, które wykonuje się podczas pracy w przemyśle na porządku dziennym, często wielokrotnie.

 

Możliwości obróbkowe

 

Istotną kwestią pozostają również narzędzia jakimi można posługiwać się podczas pracy z maszynami szkoleniowymi. Ze względu na wymienione wyżej słabości konstrukcji nie jest możliwe stosowanie narzędzi, które zbyt mocno obciążyłyby wrzeciono. Co za tym idzie – kursanci mają zwykle do wyboru frezy o małych średnicach np. ⌀3, ⌀6. Nie ma możliwości sprawdzenia w jaki sposób obrabiać duże powierzchnie materiału np. głowicami, gdyż jest to narzędzie zbyt wymagające pod względem mocy obrabiarki.

 

System sterowania

 

System sterowania jaki głównie wykorzystywany jest w obrabiarkach szkoleniowych CNC to Mach3. Jest to oprogramowanie, które instalowane jest na komputerze PC. Z obrabiarką komunikuje się poprzez port drukarki LPT. Program Mach3 został pierwotnie stworzony dla osób, które budują małe obrabiarki w warunkach domowych (tzw. DIY) mające służyć do celów hobbystycznych. Ze względu na niską cenę, prostotę obsługi i niskie wymagania sprzętowe (wystarczy zwykły PC) jest również używany przez część firm szkoleniowych. Niestety oprogramowania Mach3 zupełnie nie stosuje się w przemyśle. Mach3 działa jednak w oparciu o G-kody, dzięki czemu możemy przyswoić podstawowe zasady programowania maszyn CNC w tym języku.

 

Wśród obrabiarek szkoleniowych zdarzają się również maszyny z pełnowymiarowymi panelami sterowników przemysłowych (np. Siemens Sinumerik lub Heidenhain). Przy wszystkich wadach wymienionych wcześniej w przypadku maszyn opartych na Mach3, zaletą takiego rozwiązania jest możliwość nauki obsługi i programowania sterowników stosowanych w przemyśle.

 

Na koniec pozostawiliśmy czynnik psychologiczny – wymiary obrabiarki i jej cena. W porównaniu z maszynami przemysłowymi, praca z maszynami szkoleniowymi przypomina bardziej pracę z drukarką. Może to spowodować u kursantów zbyt lekkie podejście do konsekwencji jakie niosą za sobą np. kolizje lub nieostrożne, zagrażające życiu i zdrowiu obchodzenie się z maszyną.

 

 

 

Obrabiarki przemysłowe – charakterystyka

 

 

Przeznaczenie

 

Obrabiarkom stosowanym w profesjonalnej obróbce stawiane są wysokie wymagania.  Użytkowanie ich w założeniu powinno odbywać się z jak najmniejszą liczbą przestojów, dlatego obrabiarki przemysłowe muszą posiadać solidne i niezawodne konstrukcje. Tak jest w przypadku renomowanych firm produkujących centra obróbcze CNC, których obrabiarki kosztują naprawdę sporo.

 

Obrabiarki CNC do zastosowań profesjonalnych od swych początków były projektowane po to, by mogły poradzić sobie z materiałami trudnymi w obróbce. Stąd wynika stosowanie w nich wrzecion oraz napędów osi o wysokich mocach. Osprzęt o wysokich parametrach nie mógłby wykorzystywać swoich możliwości bez sztywnej, solidnej konstrukcji obrabiarki. Znaczenie ma również sposób, w jaki osie obrabiarki przemieszczają się. W maszynach przemysłowych stosowane są prowadnice toczne, które dzięki swej konstrukcji zapewniają niskie siły tarcia podczas przejazdów poszczególnych osi. Zwiększa to dokładność z jaką przebiega obróbka, gdyż serwonapędy nie muszą pokonywać dodatkowego oporu w postaci dużej siły tarcia. Ruchy w osiach są płynniejsze i bardziej precyzyjne. Dzięki prowadnicom tocznym i sztywnej konstrukcji obrabiarki możliwa jest również obróbka ciężkich detali (maksymalne obciążenie stołu dla np. DMG Mori EcoMill 600V wynosi 600 kg).

 

Precyzja

 

Od przemysłowych centrów obróbczych oczekuje się także bardzo wysokiej precyzji tzw. pozycjonowania (najazdów w osiach) oraz maksymalnie wysokiej powtarzalności obróbki pod względem uzyskiwanych wymiarów. Wymagana jest też stosunkowo wysoka odporność tych maszyn na zmieniające się warunki temperaturowe, dlatego obrabiarki przemysłowe wyposażane są w czujniki temperatury, które przekazują dane do jednostki centralnej. Ta z kolei dokonuje odpowiednich operacji na uzyskiwanych danych i kompensuje wzrosty i spadki temperatury otoczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu precyzja centrów obróbczych jest jeszcze wyższa.

 

Multi-zadaniowość

 

Trzeba również zwrócić uwagę na swego rodzaju wielozadaniowość maszyn przemysłowych, które dzięki tej właściwości nazywane są często centrami obróbczymi. W ich przypadku mowa jest nie tylko o samym procesie obróbki, ale i wszystkich dodatkowych możliwościach tj.:
– szybka wymiana narzędzi dzięki magazynowi,
– sonda dotykowa pozwalająca na dokonywanie pomiarów i korekt,
– transportery wiórów usprawniające proces czyszczenia obrabiarki,
– chłodzenie przez wrzeciono pod wysokim ciśnieniem,
– chłodzenie powietrzem (zewnętrzne i wewnętrzne),
– łapki do detali (w tokarkach),
– podajniki pręta (w tokarkach).
Wszystkie powyższe funkcje dodatkowe usprawniają i przyspieszają tym samym pracę z obrabiarką.

 

hh siemens
Pulpity sterownicze systemów sterowania Heidenhain i Sinumerik
dedykowane dla obrabiarek przemysłowych.

 

Strach ma wielkie oczy

 

Maszyny przemysłowe z racji swojej wysokiej wartości i sporych gabarytów powodują często u kursantów przysłowiowe „szybsze bicie serca”. Szczególnie widoczne jest to w momencie gdy mają z nimi bezpośredni kontakt np. podczas ćwiczeń w ustawianiu bazy detalu. Buduje to w adeptach obróbki CNC poczucie odpowiedzialności i ostrożności, co z kolei sprzyja bezpieczeństwu na ich przyszłym stanowisku pracy. Obcowanie z maszynami przemysłowymi już na etapie szkolenia redukuje też szok, którego kursant mógłby doświadczyć, gdyby z małej, 200-kilogramowej obrabiarki szkoleniowej musiał przejść bezpośrednio na kilkutonowe przemysłowe centrum obróbcze.

 

 

Podsumowanie

 

 

Przeanalizowaliśmy główne (choć nie wszystkie) kwestie, w jakich konstrukcje obrabiarek szkoleniowych znacząco odbiegają od przemysłowych centrów obróbczych CNC. Pod względem efektywności szkolenia i odwzorowania warunków pracy jakie panują na stanowisku operatora i operatora programisty CNC przemysłowe centra obróbcze pozostają niezastąpione. Możliwość obróbki metali, oswajanie się ze sporymi gabarytami maszyn, praca z przemysłowymi systemami sterowania i uświadomienie kluczowych elementów dotyczących bezpieczeństwa pracy w przemyśle to tylko niektóre z zalet takiego rozwiązania.
Na etapie wyboru kursu CNC warto uświadomić sobie z jakimi obrabiarkami będziemy mieli do czynienia w przyszłej pracy i przeglądać oferty szkoleń m.in. pod tym kątem.

 

Tabela z zestawieniem różnic

 

Na koniec zestawienie różnic w charakterystyce maszyn CNC, które znajduje się w poniższej tabeli:

 

Specyfikacja techniczna

Typ obrabiarki

Obrabiarka szkoleniowa
(na przykładzie obrabiarki sterowanej systemem Mach3)

Obrabiarka przemysłowa
(na przykładzie DMG Mori EcoMill 600V)

 

Sztywność konstrukcji

 


niska

 


wysoka


Typ zastosowanych prowadnic na osiach

 


ślizgowe (wysokie siły tarcia)

 


toczne (niskie siły tarcia)


Masa własna

 


od 80 do 500 kg

 


około 6000 kg

 

Moc wrzeciona

 

 

najczęściej około 1 kW

 


13 kW


Szybkość posuwu

 


do 1500 mm/min

 


do 30 000 mm/min


Max siła napędu posuwu dla osi X, Y, Z (serw)

 


1 – 2 Nm


5000 Nm


Dokładność pozycjonowania

 


od 0,01 do 0,03 mm (30 μm)

 


od 5 do 10 μm
(1 μm = 0,001 mm)


Dokładność obróbki

 


do 0,5 mm


do 5 – 7 μm


Magazyn narzędzi

 


najczęściej tylko ręczna wymiana

 


magazyn 30-pozycyjny


Cena

 


od 3 000 do 15 000 PLN

 


cena bazowa: 500 000 PLN

Funkcje dodatkowe


Transporter wiórów

 


Zamknij


Ptaszek


Chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne

 


Zamknij


Ptaszek

Zastosowanie


Zastosowanie profesjonalne
w przemyśle

 


Zamknij


Ptaszek


Obróbka metali

 


Zamknij

 


Ptaszek


Obróbka szybka
(High Speed Machining)

 


Zamknij


Ptaszek


Uzyskiwanie niskiej chropowatości powierzchni po obróbce

 


Zamknij


Ptaszek


Główne przeznaczenie obrabiarki (materiały)

lekkie w obróbce materiały np.
drewnopochodne, pianki, tworzywa sztuczne, płyty modelarskie

średnie i ciężkie w
obróbce materiały np. stale wysokowęglowe, stale hartowane, stale
austenityczne, metale nieżelazne

Systemy sterowania


Typ systemu sterowania

 


Mach3

 


Sinumerik 840D


Zastosowanie systemu sterowania

w maszynach słuzących do
celów hobbystycznych (np. dla modelarzy)

 

w centrach obróbczych stosowanych w przemyśle


Warstwa sprzętowa systemu sterowania

komputer klasy PC z zainstalowanym
programem Mach3 podłączony do obrabiarki przez port drukarki LPT

 

dedykowana jednostka zintegrowana z obrabiarką (ekran dotykowy) typu DMG Mori Slimline Multi-Touch

Kompatybilność z G-kodem

Ptaszek

Ptaszek

 

 

Kliknij, by przejść do części piątej poradnika pt. Z jakim materiałem obrabianym rozpocząć przygodę z CNC – stal, czy płyta poliuretanowa?

więcej
poradnik kurs cnc

Kurs CNC: Czym kierować się podczas jego wyboru?
Poradnik, część III: Środowisko zajęć praktycznych kursu CNC

Odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych podczas praktyk ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia operatorów CNC   Tym razem przyjrzymy się bardzo ważnemu aspektowi każdego kursu CNC – zajęciom praktycznym. Na etapie przeglądania ofert firm szkoleniowych często zwracamy uwagę jedynie na to, czy jakakolwiek praktyka jest przewidziana. Rzadziej

kurs cnc praktyka
Odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych podczas praktyk ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia operatorów CNC

 

Tym razem przyjrzymy się bardzo ważnemu aspektowi każdego kursu CNC – zajęciom praktycznym. Na etapie przeglądania ofert firm szkoleniowych często zwracamy uwagę jedynie na to, czy jakakolwiek praktyka jest przewidziana. Rzadziej naszą uwagę zwraca zakres godzinowy jaki obejmuje. Nie analizujemy wielu bardzo istotnych rzeczy tj: gdzie odbędą się zajęcia? na jakiego typu obrabiarkach? czy nauczę się korzystać z przyrządów pomiarowych? czy nauczę się analizować dokumentację wykonawczą? kto będzie prowadził zajęcia praktyczne? i wiele innych.

 

Przyjrzyjmy się więc jak wygląda kwestia zajęć praktycznych kursów CNC. Oczywiście w odniesieniu do tego, czego od kursanta oczekuje rynek pracy i pracodawcy. Aby to uwidocznić podzielimy zajęcia praktyczne na elementy składowe i przeanalizujemy je. W tej części poradnika zajmiemy się środowiskiem, w jakim odbywają się zajęcia praktyczne podczas kursów CNC.

 

Środowisko, w jakim odbywają się praktyki podczas szkolenia CNC

 

Kwestia lokalizacji/środowiska w jakim odbywają się zajęcia praktyczne jest często niedoceniana. Abyśmy mogli uzmysłowić sobie jak ważny aspekt stanowi miejsce zajęć praktycznych i towarzysząca mu infrastruktura wystarczy przyjrzeć się stanowisku pracy, na jakim przyjdzie nam po kursie pracować i odnieść ten obraz do tego, co oferuje nam dana firma szkoleniowa. Warto zadać sobie pytanie: „Czy takie zajęcia praktyczne oddadzą rzeczywisty charakter pracy Operatora / Operatora Programisty CNC?”.

 

Firmy zajmujące się w Polsce szkoleniami CNC przeprowadzają zajęcia praktyczne bazując na różnego rodzaju lokalizacjach, infrastrukturze i wyposażeniu.

 

Firmy wyspecjalizowane w obróbce CNC

 

Pierwszą grupę stanowią firmy, które oprócz szkoleń zajmują się na co dzień obróbką skrawaniem. Specjalizują się wyłącznie w tym zakresie i realizują praktyki przy własnych obrabiarkach przemysłowych.

 

Firmy tego typu, aby utrzymać swą zdolność produkcyjną muszą być regularnie zaopatrywane w różnego rodzaju narzędzia i sprzęt pomiarowy. Dzięki temu kursanci mają możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem narzędzi skrawających – często renomowanych firm. Mogą też poznać zasady obsługi wielu zróżnicowanych narzędzi pomiarowych. Przede wszystkim obcują jednak z profesjonalnymi obrabiarkami w środowisku przemysłowym, czyli w takim, w którym wkrótce przyjdzie im pracować.

 

Dla każdego przyszłego kursanta ważna powinna być kwestia materiału, w jakim pracują obrabiarki podczas szkolenia CNC. Uczestnicy kursów mogą być praktycznie pewni, że w pracy zetkną się z różnego rodzaju metalami. Dobrze jest więc poznać charakterystykę ich obróbki jak najwcześniej.

 

 

kurs cnc obrobka stali
Uczestnik kursu CNC może być pewien, że w pracy zetknie się z obróbką różnego rodzaju metali

 

 

Firmy szkoleniowe o szerokim wachlarzu ofertowym

 

Drugą grupę stanowią firmy skupione wyłącznie na szkoleniach. Oferują wiele różnego rodzaju kursów (często z dość skrajnych dziedzin). Dysponują obrabiarkami CNC o małych i bardzo małych gabarytach, często zupełnie nieprzystosowanymi do profesjonalnej obróbki. Praktyki odbywają się w sali dydaktycznej lub wynajętej w tym celu sali konferencyjnej (np. w hotelu).

 

W tym ostatnim przypadku, częstym rozwiązaniem jest stosowanie obrabiarek o bardzo małych rozmiarach, tzw. „stołowych” sterowanych za pomocą oprogramowania Mach3, które ze względu na przeznaczenie do hobbystycznego programowania maszyn CNC nie jest stosowane w przemyśle. Maszyny CNC tego typu mogą pracować wyłącznie na materiałach drewnopochodnych. Ich bardzo niska sztywność i moc uniemożliwiają obróbkę jakiegokolwiek twardszego materiału. Mają one jednak niewątpliwą zaletę, jaką jest ich mobilność. Niska waga i rozmiar sprawiają, że można przewozić je zwykłym samochodem osobowym, dzięki czemu szkolenia można przeprowadzać nie tylko w jednej lokalizacji.

 

Podsumowanie

 

Jak widzimy, oferty firm szkoleniowych zajmujących się tematyką CNC różnią się pod wieloma względami – również w zakresie infrastruktury, która udostępniana jest uczestnikom kursów na czas zajęć praktycznych. Czy jest w takim razie prosty przepis na trafny wybór kursu CNC, podczas którego zajęcia praktyczne będą przebiegały w taki sposób, by jak najlepiej przygotować nas do przyszłego zawodu?

 

Wystarczy dowiedzieć się czegoś więcej o realiach pracy w zawodzie Operator i Operator Programista CNC, aby określić to, czego powinniśmy od kursu wymagać. Tak jak w przypadku każdego innego rodzaju szkolenia (nie tylko CNC) – najlepszym wyjściem wydaje się być porównanie danej oferty szkoleniowej z warunkami panującymi na stanowisku pracy w zawodzie, który chcemy wykonywać.

 

Kliknij, by przejść do części czwartej poradnika pt. Obrabiarka szkoleniowa, czy przemysłowa.

 

więcej
poradnik kurs cnc

Kurs CNC: Czym kierować się podczas jego wyboru?
Poradnik, część II: Symulatory CNC, a praktyka

   Siemens SinuTrain – przykład symulatora CNC sterownika Siemens Sinumerik   W tej części poradnika przyjrzymy się popularnym symulatorom CNC. Przeanalizujemy możliwości ich zastosowania oraz mocne i słabe strony. Wszystko to w odniesieniu do zastosowania ich podczas kursów CNC. Jest to naszym zdaniem kolejny ważny

 Symulator CNC
 Siemens SinuTrain – przykład symulatora CNC sterownika Siemens Sinumerik

 

W tej części poradnika przyjrzymy się popularnym symulatorom CNC. Przeanalizujemy możliwości ich zastosowania oraz mocne i słabe strony. Wszystko to w odniesieniu do zastosowania ich podczas kursów CNC. Jest to naszym zdaniem kolejny ważny aspekt, który pod lupę powinna wziąć osoba przeglądająca oferty dotyczące kursów CNC. Skupimy się jak zwykle na faktycznych realiach rynku pracy i wymaganiach stawianych Operatorom i Operatorom Programistom CNC.

 

Geneza powstania

 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów branży CNC pojawiły się nowe, innowacyjne wówczas metody kształcenia w tym zakresie. Przemysł rozpoczął proces wchłaniania coraz to większej ilości operatorów CNC, stąd pierwsze programy symulujące pracę maszyn były tworzone głównie z myślą o szkołach technicznych. Dzięki nim w klasie liczącej 20 – 30 uczniów, wyposażonej w stanowiska komputerowe można było bez potrzeby zakupu drogich obrabiarek CNC uczyć podstaw programowania. Wystarczyło zainstalować na każdym z komputerów oprogramowanie symulujące.
Symulatory CNC są dziś również popularne wśród firm szkoleniowych. Sposób i skala ich wykorzystania podczas zajęć są jednak bardzo różne.
Jaki skutek ma to dla kursanta? Postaramy się to wyjaśnić w dalszej części tekstu.

 

Czym jest symulator CNC?

 

Symulator CNC jest specjalistycznym programem, którego celem jest możliwie najwierniejsze odwzorowanie ekranu sterownika, jego funkcji, a także przycisków funkcyjnych. Wszystko to na monitorze zwykłego komputera klasy PC. Użytkownik symulatora porusza się po jego ekranie zazwyczaj za pomocą myszki lub bezpośrednio za pomocą monitora dotykowego wybiera palcem poszczególne funkcje. Najbardziej popularne symulatory to Siemens SinuTrain, Heidenhain Programming Station oraz Fanuc NCGuide. Wynika to z faktu, że wszystkie te programy symulują trzy sterowniki CNC znajdujące się w światowej czołówce pod względem częstości występowania w przemyśle.

 

Producenci symulatorów CNC są jednocześnie producentami sterowników. Tak jest zarówno w przypadku SinuTrain’a (symuluje oprogramowanie Sinumerik), Heidenhain’a jak i Fanuc’a. Dzięki temu użytkownik otrzymuje software’ową część sterownika praktycznie „wyjętą” z prawdziwej obrabiarki. Takie rozwiązanie ma niewątpliwie swoje zalety, ale i wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

 

Zalety symulatorów CNC:

 

– dokładne odwzorowanie ekranowej części sterownika na komputerze klasy PC,
– możliwość zapoznania się z funkcjami niektórych przycisków układu sterowania,
– możliwość tworzenia programów i ich edycji,
– możliwość uruchomienia symulacji obróbki, która pokazuje półfabrykat oraz narzędzie, a także obrazuje efekt końcowy napisanego programu obróbkowego,
– symulator „wybacza” błędy w programowaniu i pozwala na szybkie ich poprawienie bez ryzyka zniszczenia narzędzia i/lub obrabiarki.

 

Wady symulatorów CNC:

 

– brak widoku obrabiarki CNC (na ekranie monitora widzimy tylko to, co znajduje się na ekranie pulpitu sterownika CNC),
– brak wielu podstawowych przycisków funkcyjnych obrabiarki (np. zaciskanie uchwytu w tokarce CNC),
– symulator „przyjmie wszystko” tzn. programy obróbkowe zawierające nawet najbardziej nierealne parametry technologiczne (np. zbyt głęboka warstwa skrawania) na ekranie symulacji będą spokojnie skrawać olbrzymie warstwy materiału. Przykład: Symulator bez żadnego protestu pokaże jak mała płytka tokarska do obróbki wykańczającej skrawa materiał na głębokości przejścia 10 mm. Oczywiście nie trzeba wspominać, że w rzeczywistości taka operacja skończyłaby się poważnym uszkodzeniem narzędzia, a być może i naruszeniem geometrii obrabiarki.
– ze względu na brak widoku na obrabiarkę nie ma możliwości wykonania podstawowych czynności obsługowych takich jak: pomiar narzędzia, ustawienie bazy detalu, zapoznanie się z kinematyką obrabiarki (poruszanie się w osiach).

 

Czego jeszcze nie doświadczymy na symulatorze?

 

Należy wspomnieć o oczywistych zajęciach, z którymi każdy Operator lub Operator Programista CNC styka się podczas pracy tj. uzbrajanie obrabiarki w narzędzia i wszystkie czynności z tym związane, przygotowywanie półfabrykatu do obróbki, dokonywanie pomiarów wykonanych detali, zmiana korektorów narzędziowych w zależności od wyniku pomiaru etc. Nie można również zapomnieć o szeregu wszelkich czynników towarzyszących pracy przy maszynie CNC tj. zachowanie się narzędzia podczas obróbki, kształt i długość tworzących się wiórów, dźwięki towarzyszące obróbce (często podpowiadające, czy wszystko w porządku z parametrami skrawania), poziom wibracji obrabiarki, wyświetlane obciążenia na wrzecionie/poszczególnych osiach itd.

 

Dodatkowo dochodzi czynnik lęku przed dużą obrabiarką. Chcąc podjąć pracę w zawodzie, absolwent kursu CNC napotka na obrabiarki w zdecydowanej większości przypadków o sporych gabarytach zewnętrznych. Przy pracy z symulatorem nie ma możliwości przyzwyczajenia się do wielkości obrabiarki – przed nami stoi tylko monitor komputera. Jak w takim razie nieoswojony z rozmiarami i charakterystyką pracy obrabiarki kandydat poradzi sobie podczas rozmowy o pracę?

 

AdobeStock 201242965

Wzięcia udziału w procesie realnej obróbki (od przygotowania kawałka stali do gotowego elementu)
nie jest niestety w stanie zastąpić żaden symulator CNC.

 

Podsumowanie

 

Nie chcemy tym artykułem umniejszyć ważnej roli symulatorów w procesie nauczania zagadnień związanych z obróbką. Podczas naszych szkoleń CNC również z nich korzystamy – dają nam możliwość płynnego wprowadzenia kursantów w tajniki obsługi sterowników. Stanowią świetną bazę dla ćwiczeń w pisaniu programów podczas zajęć teoretycznych. Przy wielu ich zaletach przydatnych szczególnie na początkowych etapach szkolenia należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nie można przeceniać ich roli w całościowym procesie edukacji przyszłych operatorów i operatorów programistów CNC.

 

Czy w takim wypadku praca z symulatorami CNC może być traktowana i opisywana jako praktyka? Mogę odpowiedzieć pytaniem retorycznym:

Czy to, że ktoś gra w symulator jazdy samochodem ciężarowym czyni go kierowcą?
Czy pilot (to przecież również operator maszyny) ćwiczący na symulatorze przelot z lotniska A do lotniska B dopisze te godziny do swojego faktycznego nalotu?

 

Biorąc to wszystko pod uwagę nasuwa się wątpliwość: dlaczego rynek szkoleniowy CNC często decyduje się na stawianie znaku równości między zajęciami przy symulatorach, a praktyką przy prawdziwych obrabiarkach? Powszechne jest również wliczanie zajęć przy symulatorach do czasu zajęć praktycznych. Objawia się to najczęściej w postaci braku konkretnej informacji w ofercie mówiącej ile faktycznie czasu kursanci pracują wyłącznie przy obrabiarkach CNC i w jak dużych grupach się to odbywa. Zachęcamy Was tym samym do sprawdzania ofert firm szkoleniowych pod kątem specyfiki zajęć praktycznych.

 

Kliknij, by przejść do części trzeciej poradnika pt. Środowisko zajęć praktycznych kursu CNC.

 

więcej

Dane firmy

lokalizacja
Numerika Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
NIP 8943182467
KRS 0000958167
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2022, All Rights Reserved