Aktualności

logo akt

Na czym polega obróbka CNC? Praktyczne zastosowanie komputerowego sterowania obrabiarkami numerycznymi

. W firmach produkcyjnych tudzież przemysłowych zauważalna jest tendencja racjonalizacji procesu. Wytwarza się precyzyjne produkty dbając przy tym samym o minimalizację kosztów produkcji oraz wykorzystanie efektywnej i ekonomicznej metody. Jedną z nich jest obróbka CNC, zwana także obróbką skrawaniem. . Technologia CNC zapewnia wysoką dokładność

.

W firmach produkcyjnych tudzież przemysłowych zauważalna jest tendencja racjonalizacji procesu. Wytwarza się precyzyjne produkty dbając przy tym samym o minimalizację kosztów produkcji oraz wykorzystanie efektywnej i ekonomicznej metody. Jedną z nich jest obróbka CNC, zwana także obróbką skrawaniem.

.

Technologia CNC zapewnia wysoką dokładność kształtowo-wymiarową, a także – w zależności od typu obrabiarki – niewielką chropowatość powierzchni. Dzięki temu, tego typu obróbka doskonale odnajduje się w przemyśle wytwarzającym elementy wymagające dokładności oraz precyzji.

.

Obróbka CNC – jak to działa?

.

Termin CNC pochodzi od anglojęzycznego wyrażenia Computerized Numerical Control. Oznacza on komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi. Obróbkę CNC najczęściej stosuje się w tokarkach oraz frezarkach. Proces produkcji danego elementu dzieli się na trzy etapy: projektowanie komputerowe, przetwarzanie projektu oraz wykonanie danego elementu. To właśnie podczas ostatniego kroku ma miejsce obróbka CNC. Cechuje ją precyzja, wydajność oraz stosunkowo wysoka dokładność. Oczywiście wszystko to uzależnione jest od klasy obrabiarek CNC, narzędzi skrawających oraz odpowiedniego doboru parametrów obróbki. Już we wczesnej fazie programowania maszyny CNC, bierze się pod uwagę takie czynniki jak rodzaj obrabianego materiału, dostępne narzędzia skrawające oraz techniczne możliwości obrabiarki. Wprowadzane w ten sposób do tokarki bądź frezarki CNC dane są zapamiętywane, dzięki czemu produkcja kolejnych detali z tej samej serii przebiega szybciej i nie wymaga przerw.

.

Kurs obrabiarek CNC – czy warto?

.

Czy warto ukończyć kurs na obrabiarki CNC? Zaczynając swoją przygodę z obrabiarkami CNC, warto przyjrzeć się w pierwszej kolejności kursom, które nadają się dla osób zupełnie początkujących. Są to szkolenia z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, które charakteryzują się tym, że wiedza wykładana jest od podstaw. Oznacza to, że aby przystąpić do kursu nie są wymagane żadne wiadomości wstępne. Podczas takiego szkolenia kursant nabywa wiadomości teoretyczne oraz praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu operatora/programisty CNC. Aby uzyskać potrzebne kwalifikacje, wystarczy zapisać się na szkolenie. Kurs CNC dostępny jest dla każdego zainteresowanego wykonywaniem pracy związanej ze skrawaniem. Po otrzymaniu stosownego certyfikatu możemy się ubiegać o pracę w firmach produkcyjnych, by zdobyć doświadczenie oraz odbyć praktykę. W trakcie kariery zawodowej swoje kwalifikacje można podnosić kolejnymi kursami i starać się na przykład o stanowisko programisty CNC lub technologa. Umiejętność obróbki CNC jest pożądaną cechą na rynku pracy. Obróbka metali  przy pomocy maszyn CNC to powszechnie wykorzystywana metoda w zakładach produkcyjnych oraz przemysłowych. Szansa na znalezienie posady oraz rozwój kariery zawodowej po ukończonym kursie jest zatem bardzo duża. Zapotrzebowanie rynku na specjalistów obróbki tudzież programowania CNC rośnie z każdym dniem. Ukończenie dobrego kursu obsługi i programowania obrabiarek CNC skutecznie zwiększy nasze szanse na otrzymanie nowej posady.

więcej
miniatura logotyp 150x150

Jak wygląda wdrożenie i stosowanie normy ISO 9001? Jak stworzyć system zarządzania jakością i nim zarządzać?

. Norma ISO 9001 wymaga zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa lub spółki w budowę transparentnego systemu zarządzania jakością i zarządzania nim. ISO 9001 obejmuje także obligatoryjny nakaz nadzoru nad dokumentacją firmową, a także realizację badań metrycznych, sprawdzających m. in. jakość wyrobów produkowanych przez firmę, jak i zadowolenie

.

Norma ISO 9001 wymaga zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa lub spółki w budowę transparentnego systemu zarządzania jakością i zarządzania nim. ISO 9001 obejmuje także obligatoryjny nakaz nadzoru nad dokumentacją firmową, a także realizację badań metrycznych, sprawdzających m. in. jakość wyrobów produkowanych przez firmę, jak i zadowolenie klienta. Sprawdzamy, co warto wiedzieć o normie ISO 9001.

.

Norma ISO 9001 dotyczy systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i została wprowadzona, a właściwie udoskonalona w 2008 roku (wcześniej obowiązywała norma ISO 9000). W polskim prawodawstwie wymagana jest na podstawie implementacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który wprowadził ją na żądanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (MON). Norma ISO 9001 może obowiązywać przedsiębiorców wszystkich państw, które są państwami zrzeszonymi MON. W praktyce więc, poza nielicznymi wyjątkami, norma może występować w zdecydowanej większość państwa świata.

.

ISO 9001 – podstawowe założenia normy

.

Współczesny proces produkcyjny jest silnie zbiurokratyzowany poprzez poszczególne normy ISO. Wpływają one jednak na wyższy poziom świadczonych przez przedsiębiorstwa usług i wytwarzanych przez nie produktów. Doskonałym tego przykładem jest obowiązująca obecnie norma ISO 9001.

.

Norma ISO 9001 zakłada konieczność orientacji interesu firmy (bez względu na jej wielkość) na kliencie, który powinien być traktowany priorytetowo. Norma określa również, jakie powinny być najważniejsze wartości organizacji, np. dobre przywództwo, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, zaangażowanie i podejście procesowe. Procesom decyzyjnym w organizacji, zgodnie z ISO 9001, powinna towarzyszyć chęć obopólnych korzyści (win:win), zarówno na płaszczyźnie przedsiębiorstwo–klient, jak i na linii pracownik–kierownik.

.

Korzyści ze stosowania normy ISO 9001

.

Stosowanie normy ISO 9001 wiąże się z określonymi benefitami. W najprostszym ujęciu możemy je podzielić na korzyści wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze dotyczą lepszego funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach, których dotyczy norma ISO 9001, a więc kultury organizacji, zarządzania jakością, weryfikacji wyników, ankietowania klientów, realizacji badań, procesu decyzyjnego. Zewnętrzne korzyści ze stosowania normy ISO 9001 wiążą się z pozytywniejszym wizerunkiem firmy w oczach potencjalnych kontrahentów oraz klientów.

więcej
numerika logo google

Rozwój przemysłu i wzrost konkurencyjności polskich pracowników i pracodawców w Europie – korzyści z posiadania certyfikatu operatora CNC

. Programowanie maszyn numerycznych to umiejętność i zawód, na który jest coraz większy popyt na rynku – polskim i europejskim. Aby zostać operatorem maszyn CNC, konieczne jest ukończenie szkoły i uzyskanie kierunkowego wykształcenia technicznego lub przejście dedykowanych kursów CNC. Dobre szkolenia CNC nie tylko skutecznie

.

Programowanie maszyn numerycznych to umiejętność i zawód, na który jest coraz większy popyt na rynku – polskim i europejskim. Aby zostać operatorem maszyn CNC, konieczne jest ukończenie szkoły i uzyskanie kierunkowego wykształcenia technicznego lub przejście dedykowanych kursów CNC. Dobre szkolenia CNC nie tylko skutecznie wprowadzają do nowego zawodu, ale i zapewniają bardzo atrakcyjny na rynku pracy certyfikat.

.

CNC to skrót od angielskich słów Computerized Numerical Control, który stosowany jest do określenia urządzeń i maszyn programowanych i sterowanych numerycznie. Najczęściej są to urządzenia wykorzystywane w przemyśle, np. różnego typu frezarki i tokarki,  ale nie tylko. Ich zaprogramowanie i skonfigurowanie nie jest łatwe, ale na rynku pracy bardzo pożądane. Za wszystko to odpowiada operator maszyn CNC. Jakie korzyści płyną z tego zawodu i czy warto podejmować się kursów CNC, przygotowujących do uzyskania certyfikatu?

.

Operator maszyn CNC – dobre perspektywy na przyszłość

.

Współczesna produkcja przez ostatnie lata uległa znacznej dynamizacji. Poprawiają się warunki technologiczne i coraz więcej maszyn sterowana jest numerycznie. Urządzenia te posiadają własny procesor, gwarantujący w pełni zautomatyzowane działanie. Jednak aby do tego doszło, potrzeba specjalistów, którzy umiejętnie zaprogramują i skonfigurują urządzenie numeryczne, czyli operatora maszyn CNC oraz operatora programistę CNC.

.

Operator maszyn CNC to zawód, który staje się niezwykle perspektywiczny. Prawdopodobnie w następnych latach korzystanie z maszyn numerycznych będzie coraz popularniejsze. Programowanie urządzeń CNC nie jest najłatwiejsze. Wymaga pewnych predyspozycji oraz wiedzy specjalistycznej również z zakresu technologii obróbki. Ze względu na stały niedobór pracowników tego typu, są oni bardzo cenieni na rynku pracy.

.

Obligatoryjne szkolenia CNC

.

Do pracy na stanowisku operatora maszyn konieczne jest odbycie kursów i szkoleń CNC, które nie tylko przygotowują praktycznie do pracy, ale obiektywnie poświadczają nasze umiejętności w postaci certyfikatu CNC. Do kursów może przystąpić każdy. Często spotykane są osoby niemające wcześniej kontaktu z maszynami CNC, które chcą zmienić swój kierunek rozwoju zawodowego, a także absolwenci studiów w zakresie mechaniki i mechatroniki, uczniowie różnego rodzaju techników. Na kursach pojawiają się również osoby, które pracują już w przedmiotowym zawodzie i chcą pogłębić lub usystematyzować swoją wiedzę. Nie zmienia to faktu, że do pracy jako operator maszyn CNC nie jest konieczne wykształcenie wyższe. Odrobinę łatwiej uzyskać za pomocą kursów CNC certyfikat tym osobom, które sprawnie posługują się komputerem oraz mają predyspozycje techniczne.

więcej
numerika logo google

Jakie umiejętności i cechy powinien mieć operator obrabiarek CNC?

  Operator Programista obrabiarek CNC na co dzień odpowiada za programowanie i konfigurowanie maszyn. Jego rola w procesie produkcji jest nieoceniona – tokarki, frezarki i inne maszyny programowane numerycznie nie będą działały właściwie bez opieki specjalisty. Sprawdzamy, jakie trzeba mieć umiejętności, by wykonywać ten zawód.

 

Operator Programista obrabiarek CNC na co dzień odpowiada za programowanie i konfigurowanie maszyn. Jego rola w procesie produkcji jest nieoceniona – tokarki, frezarki i inne maszyny programowane numerycznie nie będą działały właściwie bez opieki specjalisty. Sprawdzamy, jakie trzeba mieć umiejętności, by wykonywać ten zawód.

 

Praca w zawodzie operatora obrabiarek CNC staje się coraz popularniejsza. Nic zresztą dziwnego – popyt na pracowników obsługujących maszyny CNC wynika z rozwoju technologicznego. Coraz więcej firm decyduje się właśnie na maszyny programowane numerycznie (CNC), takie jak frezarki lub tokarki. Operator maszyn CNC powinien posiadać jednak odpowiedni certyfikat i przydatne umiejętności – m.in. w zakresie programowania.

 

 

Operator obrabiarek CNC – cechy i umiejętności

 

Aby zostać operatorem obrabiarek CNC, należy przede wszystkim przejść przez odpowiednie kursy i szkolenia. Gwarantują one, pod warunkiem zaangażowania ze strony kursanta uzyskanie certyfikatu operatora maszyn CNC. Dzięki niemu jego pozycja na rynku pracy ulega gwałtownemu polepszeniu. Ponadto ważna jest umiejętność czytania rysunków technicznych i doświadczenie przy obsługiwaniu przyrządów pomiarowych. W zakresie wykształcenia warto mieć ukończoną przynajmniej zasadniczą szkołę zawodową, najlepiej o profilu mechanicznym lub pokrewnym jednak nie jest to wymogiem. Pozytywnie rzutuje doświadczenie w obsłudze tokarek, frezarek, wykrawarek laserowych, również tych konwencjonalnych.

 

W zakresie tzw. cech miękkich każdy przyszły operator obrabiarek CNC powinien dobrze odnajdywać się w pracy w zespole i pod presją stresu. Należy również przygotować się na możliwość pracy w systemie zmianowym, choć nie jest to regułą. Operator maszyn CNC powinien być osobą dokładną, precyzyjną i spokojną. Programowanie maszyn to także zadanie bardzo odpowiedzialne.

 

Przydatne umiejętności ślusarskie i tokarskie

 

Operowanie na maszynach numerycznych CNC często wymaga nie tylko wiedzy dotyczącej sposobu ich programowania. Pracodawcy nierzadko przywiązują dużą uwagę do umiejętności ślusarskich i tokarskich. Jeżeli operator maszyn CNC posiada popartą doświadczeniem umiejętność manualnej obróbki metalu, np. przy pomocy frezarki lub tokarki konwencjonalnej, staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. Wówczas z reguły może też liczyć na wyższe wynagrodzenie. Przydaje się doświadczenie frezerskie i wykształcenie mechaniczne. Chociaż do wykonywania zawodu operatora obrabiarek CNC nie jest wymagane wykształcenie wyższe, z pewnością jego posiadanie będzie coraz bardziej doceniane przez pracodawców.

więcej

Dane firmy

lokalizacja
Numerika Sp. z o.o.
ul. Buforowa 4A
52-131 Wrocław
telefon
Copyright © Numerika.pl 2014 - 2023, All Rights Reserved